Podpisanie umowy ramowej

Podpisanie umowy ramowej

Zarząd EC2 S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o podpisaniu w dniu 7 sierpnia br. z JPK Insight Sp. z o.o. _”Zamawiający”_ umowy ramowej na świadczenie przez Emitenta usług związanych z wytwarzaniem oprogramowania oraz usługami IT w zakresie dotyczącym posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do zarządzania informacją podatkową _”Umowa”_.

Zgodnie z podpisaną Umową Emitent zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług informatycznych na podstawie pisemnych Zamówień, w których określony zostanie szczegółowy przedmiot oraz pracochłonność. Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, czy prawo odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie Art. 7 Rozporządzenia MAR ze względu na jej znaczenie dla wyników finansowych Emitenta