Podpisanie umowy o współpracy

Zarząd Sedivio S. A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 30 marca 2022 roku z Seris Konsalnet Holding S.A. _”Kontrahent”_ umowy o współpracy, której przedmiotem jest uregulowanie zasad współpracy pomiędzy Kontrahentem a Emitentem polegającej na tym, iż Kontrahent będzie realizował własny projekt związany z analizą systemowo biznesową w zakresie dotyczącym posiadanego przez niego oprogramowania do zarządzania procesami wewnętrznymi firmy, a Emitent będzie zapewniał mu personel o odpowiednim profilu zawodowym, posiadający fachową wiedzę wynikającą z planowanych prac _dalej: „Umowa”_.

Umowa ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia Emitenta w zakresie objętym Umową będzie uzależniona od liczby przepracowanych godzin, poświęconych realizacji danego zamówienia, przy czym Emitent w ramach Umowy ma dokonać analizy i oszacować koszt realizacji całego zamówienia. Jeżeli szacunki z analizy będą odpowiadały założeniom budżetowym Kontrahenta, będą prowadzone dalsze prace, na podstawie odrębnych umów, tym samym niniejsza Umowa jest pierwszym etapem prac, który po wykonaniu może zaowocować otrzymaniem przez Emitenta kolejnych zleceń od Kontrahenta.

Została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.