Raport Roczny za 2019 r. EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd spółki EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2019 rok.

Zarząd spółki EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2019 rok.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok;

2. Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok;

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta;

4. Raport Roczny.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu