Raport roczny za 2018 rok EC2 Spółka Akcyjna

Raport roczny za 2018 rok EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

 

Zarząd spółki EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu