Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) – EBI 4/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego Spółki obejmującego IV kwartał 2023 roku.

 

Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  •  Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

  •  Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu

  •  Karol Matczak – Członek Zarządu