Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

 Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu