Raport okresowy za III kwartał 2023 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 13/2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 
  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak – Członek Zarządu