Raport okresowy za III kwartał 2019 r. EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2019 r.

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu