Raport okresowy za I kwartał 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2021 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu