Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2021 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu

Karol Matczak – Członek Zarządu