Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 10/2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak – Członek Zarządu