Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2022 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak – Członek Zarządu