Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

 

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu