Korekta raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2022 roku – EBI 3/2024

 Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2022 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku.

Wykaz zmian w zakresie danych finansowych Emitenta i spółki zależnej do skorygowanego raportu Spółki za IV kwartał 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2022 roku. Pozostała treść raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu