Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 roku Emitent otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Pana Karola Matczaka pełniącego funkcję Członka Zarządu Emitenta.