Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 – EBI 2/2024

 Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2024.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 9 sierpnia 2024 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 8 listopada 2024 r.
– raport roczny za 2023 r. – 28 maja 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu