Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku. EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Zarząd EC2 S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.

– raport okresowy roczny za 2020 r. – 28 maja 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Podstawa prawna:§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu