Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 w roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 w roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Przekazywanie raportów do wiadomości publicznej będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.

– raport okresowy roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu