Częściowa realizacja strategii rozwoju SEDIVIO S.A. na lata 2022 – 2023

W nawiązaniu do raport ESPI nr 9/2021 z dnia 1 października 2021 r. Zarząd SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o częściowej realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2022-2023.

Zgodnie z założeniami realizacja strategii rozwoju Spółki przebiega etapami. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent zrealizował 5 z 6 kamieni milowych przedstawiony w strategii rozwoju Spółki. Szczegółowy opis dotychczasowej realizacji strategii rozwoju Spółki została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu.