Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji serii D: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 10.01.2024 – 24.06.2024 2) Data przydziału akcji: Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 […]

Uzupełnienie raportu ws. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję EBI 16/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku, niniejszym przekazuje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej tj:1. Pani Ewy Budziszewskiej,2. Pana Arkadiusza Semczak,3. Pana Kajetana Wojnicz,4. Pana Mariusza Mireckiego,5. Pana Rafała Rymuza,6. Pani Dagmary Kingi Krzesińskiej.Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r ESPI 16/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r.: Jakub Paweł Budziszewski– liczba głosów przysługujących na ZWZ – 70.266– udział w głosach na ZWZ – 50,09 proc.– udział w ogólnej liczbie głosów – […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 roku EBI 15/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 27 czerwca 2024 roku. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z […]

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 14/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania na okres nowej wspólnej kadencji następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej:1. Panią Ewę Budziszewską,2. Pana Arkadiusza Semczka,3. Pana Kajetana Wojnicza,4. Pana Mariusza Mireckiego,5. Pana Rafała Rymuza,6. Panią Dagmarę […]

Zmiana stanu posiadania ESPI 15/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki. Zarząd spółki Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”], informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Barczewscy Fundacja Rodzinna [„Akcjonariusz”] sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do […]

Zmiana stanu posiadania ESPI 14/2024

Zarząd spółki Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”], informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Krzysztofa Barczewskiego [„Akcjonariusz”] sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.] o […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 maja 2024 roku SEDIVIO S.A. ESPI 13/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako „Spółka”, „Emitent”] w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 maja 2024 roku [dalej „NWZ”]: 1. Krzysztof Barczewski:• liczba głosów przysługujących na NWZ – 810.021• udział w głosach na NWZ – 67,70 […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 12/2024

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent” „Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Jania Spółka partnerska 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18 lok.1 Załączniki:1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.2/ Projekty uchwał na ZWZ.3/ Wzór formularza […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. – EBI 13/2024

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” „Spółka”) niniejszym in-formuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Jania Spółka partnerska 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18 lok.1. Załączniki:1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.2/ Projekty uchwał na ZWZ.3/ Wzór formularza […]