Category Archives: Aktualności

Przedstawiamy raport za IV kwartał 2021 r.

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Krzysztof Pyrdoł […]

EC2 zmienia nazwę na Sedivio

Przyjęcie strategii rozwoju na lata 2022 – 2023 to ważny moment dla naszej firmy. Zakłada ona nie tylko dalszy rozwój dotychczasowych projektów, lecz także wejście w inne obszary. Najważniejszym z nich jest bezpieczeństwo informacji. Postanowiliśmy, że to dobra okazja, by zmienić nazwę naszej spółki. Zmiana, która nastąpi decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wejdzie w życie ostatecznie […]

Rozbudowujemy zespół o eksperta w obszarze bezpieczeństwa

Do zespołu EC2 dołącza Karol Chwastowski, który obejmie stanowisko Non-Executive Security Directora. To kolejny krok na drodze do realizacji strategii rozwoju na lata 2022-2023. Nasza strategia rozwoju na kolejne dwa lata mocno skupia się na bezpieczeństwie. To jedna z kompetencji, które – jak zapisaliśmy – będą dla nas kluczowe w najbliższym czasie. Wyrazem realizacji strategii […]