Telemedycyna: 3 rozwiązania technologiczne, których oczekują Twoi pacjenci i klienci

W ostatnich latach często mówi się, że jednym z najsilniejszych trendów w opiece zdrowotnej są rozwiązania telemedyczne. Telemedycyna jest odpowiedzią na trudności w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów w czasach pandemii COVID-19, gdy dostęp do stacjonarnych usług medycznych został mocno ograniczony. Z ankiety przeprowadzonej przez serwis doctor.com [1] wynika, że równo połowa pacjentów korzystała z rozwiązań telemedycznych z ciągu ostatnich trzech miesięcy, a aż 83% zamierza korzystać z nich także po pandemii. W tej sytuacji warto rozważyć udostępnienie swoich usług pacjentom lub klientom w formie zdalnej. Jakie rozwiązania technologiczne będą w tym zakresie szczególnie pomocne?

Pacjenci zapytani w badaniu doctor.com o to, z jakiego rodzaju problemami zdrowotnymi zgłosiliby się do lekarza po teleporadę, odpowiedzieli przede wszystkim, że byłby to katar i alergia (niemal połowa ankietowanych), 45% –  że prośba o ogólny przegląd zdrowotny i tyle samo – potrzeba pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Pacjenci oczekują jednak zdalnej pomocy także w przypadku doraźnych dolegliwości wymagających niekiedy np. badania palpacyjnego (jak chociażby dolegliwości ze strony brzucha).

Oznacza to, że telemedycyna nie może dziś ograniczać się wyłącznie do umożliwienia pacjentom i lekarzom sprawnej komunikacji, ale powinna ułatwiać także zdalną diagnostykę przynajmniej części chorób.

Wykorzystanie dodatkowych urządzeń (tzw. wearables) może z kolei pozwolić prowadzić działania profilaktyczne lub ułatwić sprawowanie kontroli nad leczeniem chorób przewlekłych, czego również oczekują pacjenci.

Wydaje się zatem, że wśród rozwiązań i trendów technologicznych, które rządzić będą rynkiem telemedycyny w najbliższych miesiącach i latach, znajdą się z pewnością: IoT, AR i VR oraz Big Data i analiza danych przy użyciu AI.

Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej każdemu z tych trendów.

IoT, wearables i aplikacje mobilne

IoT, a w przypadku medycyny – IoMT, czyli Internet of Medical Things, pozwala personelowi medycznemu zbierać zaawansowane dane medyczne dotyczące pacjentów przy pomocy urządzeń elektronicznych, takich jak zegarki i opaski mierzące tętno czy – o wiele bardziej zaawansowane – inteligentne łóżka czy monitory EKG. Oznacza to, że pacjent – pozostając w domu – znajduje się pod stałą opieką lekarską, a efekty terapii są pod lepszą kontrolą.

Dodatkowo możliwe jest zwiększenie skuteczności terapii – rozwiązania technologiczne mogą na przykład przypominać pacjentowi o przyjęciu kolejnej dawki leku lub wręcz dozować go, zapobiegając np. przyjmowaniu podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

To szczególnie ważne przede wszystkim w przypadku badań klinicznych, kiedy ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarskich może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii i rozwoju produktu leczniczego.

Wraz z rosnącą popularnością rozwiązań IoMT rośnie też liczba aplikacji mobilnych dostępnych z poziomu telefonu lub zegarka typu smart. Szacuje się, że ich łączna liczba przekroczyła już 320 tys. przy liczbie dostawców takich rozwiązań sięgającej ponad 80 tys. [2], a rynek wciąż się rozwija. Nie powinno to dziwić – budowa aplikacji mobilnych, o ile została zlecona doświadczonemu dostawcy usług IT, odbywa się sprawnie i nie musi pochłaniać dużych budżetów. O tym, jak w szczegółach przebiega ten proces, przeczytasz tutaj.

AR i VR – wsparcie dla personelu i pacjenta

Rozszerzona oraz wirtualna rzeczywistość (AR i VR) to zaawansowane technologie, które jednak – zdaniem wielu ekspertów – mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki świadczone są usługi medyczne. Szczególnie, gdy działają w połączeniu z rozwiązaniami zdalnymi.

Przykładowe zastosowanie VR czy AR może ograniczać się do ułatwienia personelowi medycznemu (w szczególności tym osobom, które dopiero uczą się zawodu) opiekę nad pacjentami poprzez analizowanie ich stanu zdrowia na podstawie parametrów i podpowiadanie, w jaki sposób należy przeprowadzić kolejne procedury medyczne, także te ratujące życie (tzw. AR aided navigation).

Technologie AR i VR mogą jednak również zapewniać wsparcie samym pacjentom, na przykład instruując ich, w jaki sposób wykonywać poszczególne ćwiczenia terapeutyczne.

Idąc jeszcze dalej, nie można pominąć zastosowania AR i VR podczas operacji, gdzie chirurg może np. otrzymywać szczegółowe dane dotyczące parametrów życiowych pacjenta za pomocą inteligentnych okularów, bez konieczności przerywania zabiegu.

Big Data i sztuczna inteligencja

Analiza dużych zbiorów danych przez algorytmy AI, które dodatkowo są w stanie się uczyć, także rozgrzewa rynek e-zdrowia do czerwoności. Tym bardziej w połączeniu z telemedycyną, dzięki której zbieranie danych jest prostsze niż dotychczas.

W rezultacie lekarze mogą np. otrzymywać rekomendacje dotyczące leczenia pacjentów oparte o analizę tysięcy podobnych przypadków. Im większa jest baza danych, tym rekomendacje te są skuteczniejsze i bardziej trafne.

Nie należy oczywiście zakładać, że AI wyprze w końcu lekarzy – będzie jednak istotnym wsparciem w ich codziennej pracy.

Dużym wyzwaniem w tym przypadku jest jednak bezpieczeństwo danych osobowych – dane medyczne są szczególnie wrażliwe. Rozwiązaniem tego problemu może być anonimizacja danych, dzięki czemu mogą one być przekazywane dalej i posłużyć dynamicznemu rozwojowi wiedzy w obszarze medycyny.

Źródła: