Kondycja rynku IT i kierunki pozyskiwania pracowników

Podatny na zmiany rynek IT dynamicznie dostosowuje się do sytuacji ekonomicznej i bardzo szybko adaptuje trendy. Do wielu jego oczywistych cech w innych branżach podchodzi się ostrożnie. Należą do nich m.in. powszechność pracy zdalnej czy otwarte informowanie o widełkach płacowych w ogłoszeniach o pracę. Sprawia to, że monitorowanie zmian w obszarze IT dostarcza istotnych informacji również w szerszym kontekście.

kondycja-rynku-it-badania-sedivio-kompetencje-zatrudnienie

SEDIVIO przeprowadziło badanie kondycji rynku IT

SEDIVIO, dostrzegając tę wartość, przeprowadziło własne badanie sprawdzające kondycję omawianej branży. Realizowaliśmy je na przestrzeni ostatniego półrocza, pytając specjalistów IT o aktualny stan rynku i jego przyszłość. Najwięcej odpowiedzi uzyskaliśmy z krajów skandynawskich – Danii, Finlandii, Szwecji i Norwegii. Duże zaangażowanie wykazali też respondenci z Wysp Brytyjskich. To pierwszy artykuł z serii podsumowującej nasze badanie.

Brakuje specjalistów IT wyższego szczebla

Miażdżąca większość osób uczestniczących w badaniu zgodnie potwierdziła, że nie poprawiła się sytuacja związana z małą dostępnością pracowników. Aż 75% ankietowanych jest zdania, że na rynku panuje niedobór kandydatów. Pogłębione odpowiedzi na to pytanie dostarczyły ważnych informacji o ich profilu. Braki nie tyczą się specjalistów niższego szczebla, a ekspertów na średnim i wysokim poziomie.

Kompetencje maleją z czasem

Co ciekawe, w badaniu pojawiły się również głosy o tym, że osoby zajmujące aktualnie wyższe stanowiska nie zawsze mogą pochwalić się wystarczającymi kompetencjami. Ma to znaczenie ze względu na ciągle ewoluujący krajobraz IT. Unikający ciągłego dokształcania się pracownicy szybko odnajdują się w sytuacji, w której ich umiejętności okazują się niewystarczające. Ankietowani podkreślali wartość samodoskonalenia, typując e-learning jako istotny sposób pozyskiwania wiedzy.

Studiowanie informatyki nie wystarczy

Tradycyjne formy nauczania spotkały się natomiast z mocną krytyką. Zdaniem uczestników badania klasyczna edukacja szkolna i akademicka jest zacofana względem aktualnych trendów IT. Studia kierunkowe mają coraz mniejsze znaczenie wobec faktycznego doświadczenia, elastyczności i rozbudowanego portfolio projektów, nawet jeśli są one realizowane na amatorskim poziomie. W pozyskanych przez nas odpowiedziach adresowano potrzebę szybkich zmian w systemie edukacji, jednak przeważały głosy pesymistyczne, przewidujące wzrost znaczenia kierunkowych kursów online organizowanych przez praktyków mających styczność z żywą tkanką IT.

Co decyduje o zatrudnieniu programisty?

Języki programowania są uniwersalne i nie podlegają barierom geograficznym, co odzwierciedlają wyniki naszego badania. 90% ankietowanych dopuszcza zatrudnienie zza granicy. Wbrew pozorom, wśród kryteriów decydujących o zatrudnieniu danego kandydata nie przeważały jego oczekiwania finansowe. W tej kwestii przoduje jakość kodu. Na wysoki standard stawia 93% respondentów. Stawka znalazła się dopiero na czwartym miejscu kryteriów doboru pracowników z wynikiem 70%. Nad nią znalazły się kolejno dobra komunikacja werbalna i niewerbalna oraz zaangażowanie w pracę.

Niekomunikatywny programista to mit

Przekonanie, że umiejętności miękkie nie mają znaczenia w zawodach technicznych to popularny mit. Nie podzielają go nasi ankietowani – aż 77% oceniło je jako istotny czynnik brany pod uwagę przy rozważaniu zatrudnienia specjalisty IT. Wyżej znalazło się zaangażowanie w pracę, na które zwraca uwagę 91% respondentów.

Idealny kandydat jest więc proaktywny na polu zawodowym oraz komunikatywny, oferując jednocześnie wysoką jakość swojej pracy. Piąte miejsce wśród najważniejszych kryteriów decydujących o zatrudnieniu zajęła znajomość języków obcych z wynikiem 61%.

Skąd rekrutowani są specjaliści IT?

Wśród kierunków pozyskiwania specjalistów zza granicy Polska utrzymuje bardzo dobrą pozycję. Mimo wielu tańszych alternatyw, na pracownika pochodzącego z naszego kraju zdecydowałoby się 55,6% ankietowanych. Pomimo wzrostu płac rodzimych specjalistów, Polska nadal uważana jest za ważny ośrodek IT. Koreluje to z wynikami porównań starających się określić, z którego kraju pochodzą najlepsi programiści. Polska zajmuje w nich ścisłą czołówkę, dając się wyprzedzić tylko Chinom i Rosji. Odzwierciedlają to wyniki naszego badania. Ankietowani, którzy odpowiedzieli przecząco na pytanie o to, czy Polska stanowi kierunek pozyskiwania pracowników, w większości (63,6%) poszukują ich poza Europą. Wśród krajów z naszego regionu geograficznego poza Polską preferowana jest także Ukraina. Zainteresowanie kieruje na nią 27,3% ankietowanych. Jest to jeden z dowodów na to, że trwający kryzys w małym stopniu dotknął szybko rozwijający się ukraiński rynek usług IT.