Dlaczego leasing zespołów zwinnych to przyszłość projektów IT?

Branża outsourcingu pracowników IT rośnie dynamicznie i zapewne trend ten będzie się nasilał w kolejnych latach. Jak bardzo dynamiczny będzie to wzrost, zależeć będzie głównie od tego, jak sprawnie dostawcy usług zdołają zaadresować potrzeby swoich potencjalnych klientów. Możliwe korzyści są jednak znaczące: dostęp do unikatowych kompetencji czy elastyczność kosztowa to tylko wybrane przykłady. Czy obecny rynek dostrzega te możliwości i co bardziej istotne, czy chce z nich skorzystać?

Przyszłość outsourcingu projektów IT

Według raportu GSA 70% ankietowanych firm zamierza w nadchodzących latach więcej projektów zlecać na zewnątrz. W 2018 roku, według Statista, branża outsourcingu wygenerowała 85,6 mld USD przychodów na całym świecie. Całkowita wartość kontraktów na rynku została ogłoszona do 64,3 mld USD. W obliczu ciągłych wyzwań i dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia, elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Na rynku polskim wciąż dostępne są oczywiście proste usługi, takie jak wynajem pracowników, czy zlecenie realizacji konkretnego projektu, ale równocześnie dynamicznie rozwijają się takie usługi jak managed services, konsulting czy transformacja cyfrowa. Outsourcing IT wykazuje tendencję wzrostową. Przewiduje się, że do roku 2022 ten rynek odnotuje roczną stopę wzrostu na poziomie 6%.

Czym kierują się firmy przy wyborze dostawcy IT?

Na etapie tworzenia zewnętrznego zespołu, któremu powierzona zostanie odpowiedzialność za realizację określonego projektu IT duże znaczenie ma m.in. określenie zasad współpracy z dostawcą usług team leasing. Prawidłowo skonstruowany kontrakt na zakup zespołu Agile powinien obejmować stawkę godzinową, stawkę za sprint lub za miesiąc pracy całego zespołu, jasno określony zakres zadań oraz KPI’s, pozwalające na rozliczenie zleconych zadań.

Wiele odnoszących sukcesy globalnych firm poszło tą drogą.

Skype, GitHub i Slack to tylko niektóre z nich. Wszystko, co powinna zrobić firma, to określić swoje cele i wskaźniki KPI, znaleźć najlepszego możliwego dostawcę, przedstawić pomysł, rozważyć propozycję, skupić się na swojej podstawowej działalności i pozwolić ekspertom zająć się resztą.

Usługi outsourcingowe całych zespołów projektowych systematycznie zyskują na znaczeniu, często zastępując powszechne dotąd w niektórych branżach usługi typu body leasing.

Czym jest body leasing?

Body leasing jest formą outsourcingu umożliwiającą zatrudnienie wybranego specjalisty, praktycznie z dnia na dzień zarówno na dłuższe okresy współpracy (kilkumiesięczne) jak i doraźne tj. kilka dni. Taka forma współpracy dla wielu firm jest bardzo opłacalna głównie ze względów ekonomicznych jak i organizacyjnych, gdyż otrzymują oni pracę specjalistów w branży bez konieczności ich zatrudniania na stałe.

Siła zwinnych zespołów Scrum i Agile

Scrum jest najpopularniejszą metodyką spod znaku Agile. Natomiast tematyka zwinnej metodyki pracy jest coraz częściej podnoszona w kontekście odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie rynku, na którym każdy klient oczekuje spersonalizowanych, indywidualnie skrojonych rozwiązań. Zarządzanie zwinne początkowo było odpowiedzią na liczne wyzwania, które stały przed przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem oprogramowania. Obecnie rośnie liczba organizacji, które decydują się na przeniesienie filozofii oraz technik Agile na pozostałe gałęzie biznesu.

Zwinne zespoły to w świecie IT elitarne jednostki o wzorowej skuteczności – składają się zwykle z 5 – 10 specjalistów o zazębiających się i uzupełniających umiejętnościach.

Zalety modelu team leasing

Rozwój biznesu i uwolnienie zasobów

Najważniejszym elementem zarządu jest koncentracja na strategicznych obszarach działalności. Pomaga ona zwiększać jakość usług i wyrobów przedsiębiorstwa, co bezpośrednio przekłada się na rozwój firmy, zwiększanie konkurencyjności oraz jej zysków. Dział HR może być odciążony z mozolnych i frustrujących poszukiwań programistów, dzięki czemu może skierować swoje działania w innym kierunku i zająć się pozyskiwaniem kluczowych ekspertów w danej branży, przyczyniając się do zdobywania nowych talentów w obszarze, który jest najistotniejszy z punktu widzenia działalności firmy.

Talent

Dojrzały zwinny zespół to więcej niż losowo dobrana grupa ludzi o uzupełniających się umiejętnościach. Prawdziwą wartością zespołu jest jego zgranie, umiejętność pracy w synergii, połączone doświadczenie i coś, co nazywane bywa collective mind. Firmy specjalizujące się w outsourcingu IT, dzięki współpracy z wieloma klientami, mają okazję spotykać się codziennie z bardzo różnorodnymi wyzwaniami zdobywając w ten sposób doświadczenie i know-how, którym mogą dzielić się z kolejnymi zleceniodawcami.

Wolność od organizacyjnych ograniczeń

Wielofunkcyjny i cross-funkcjonalny zespół Agile to gwarancja stałego dostępu do kluczowych dla projektu kompetencji. To także obniżona rotacja pracowników, dogłębna znajomość wytycznych i dokumentacji, zespół w skupieniu i synergii pracujący nad rozwojem produktu.

Redukcja ryzyka i kosztów

Model outsourcingu zespołów projektowych, podobnie jak body leasing, pozwala na ograniczenie ryzyka biznesowego firmy, która decyduje się na zatrudnienie zespołu specjalistów. Wdrożenie, zapewnienie narzędzi pracy, szkolenia, konferencje, benefity, obsługa kadrowa, zaopatrzenie przestrzeni biurowej, płatne urlopy, zwolnienia lekarskie, a na koniec odprawy i następnie kilka miesięcy przestoju to tylko niektóre koszty, które praktycznie każdy pracodawca ponosi regularnie w związku z zatrudnieniem etatowego pracownika. W tym modelu nie stanowią oni zmartwienia firmy, która potrzebuje wyskalować swój zespół IT.

Leasing zespołów zwinnych to długoterminowy przepis na sukces w IT

Team leasing to zjawisko niosące ze sobą niestety niedoceniany jeszcze na polskim rynku potencjał. Pewnym jest, że organizacje, które jako pierwsze go dostrzegą i wykorzystają do własnego rozwoju, zyskają niepowtarzalną szansę zbudowania przewagi konkurencyjnej niezależnie od branży. Często obserwujemy firmy, które zamiast skupić się na swojej podstawowej działalności, próbują nieskutecznie budować kompetencje w zakresie IT. Przy obecnym rynku pracownika jest to trudne i mało efektywne. Warto brać pod uwagę partnera, który ma wieloletnie doświadczenie, odpowiednie zasoby, jest elastyczny i ma dobrą sytuację finansową. To rokuje wieloletnią współpracę i zdecydowany zwrot z inwestycji.