COVID-19 przyspiesza transformację cyfrową polskich firm medycznych – wyniki badania [materiał prasowy]

73% polskich firm z sektora medycznego sięgnęło w związku z koronawirusem po cyfrowe narzędzia w zakresie szerszym, niż dotychczas – pokazuje badanie EC2 i TECH MED HOUSE. Organizacje planują także zwiększyć nakłady przeznaczane na inwestycje w tym obszarze. Cyfryzacja medycyny, która dotychczas była trendem, staje się koniecznością, a takie rozwiązania, jak telemedycyna, są oczekiwane przez pacjentów. Firmy odpowiadają na te potrzeby, walcząc w trudnych warunkach o klientów. I wskazują technologie, w które zamierzają inwestować.

[Aby pobrać pełny materiał prasowy w wersji edytowalnej, kliknij tutaj]

Ponad połowa firm medycznych (59%) zadeklarowała w badaniu EC2 i TECH MED HOUSE przeprowadzonym w okresie listopad 2020 – styczeń 2021, że zamierza zwiększyć nakłady na rozwiązania cyfrowe, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Najwięcej, bo aż 38% badanych przyznało, że wzrost ten przekroczy 5%. W rezultacie firmy są przekonane, że to, co dla większości biznesu stało się przyczyną kryzysu, wpłynie na wzrost innowacyjności w ich organizacjach (uważa tak 62% ankietowanych).

„Cyfryzacja medycyny przyspiesza i są to zmiany wynikające po części z trwającej rewolucji cyfrowej, która objęła wiele sektorów gospodarki, w tym także usługi zdrowotne, a po części z pandemii COVID-19. To bowiem ona wywołała konieczność znalezienia nowych kanałów komunikacji z pacjentami, klientami, kluczowymi partnerami biznesowymi, dostawcami i pozostałymi interesariuszami”

– tłumaczy Jakub Budziszewski, CEO EC2 S.A.

Chmura i rozwiązania mobilne przyszłością medycyny

Firmy działające w branży medycznej już jakiś czas temu zorientowały się, że muszą postawić pacjenta w centrum swojego biznesu i w taki sposób kształtować ofertę, by była ona skupiona w maksymalnym stopniu na jego potrzebach.

Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętych przez nie strategiach cyfrowego rozwoju. Do najważniejszych technologii z punktu widzenia strategii rozwoju firm medycznych, zaliczają się obecnie: chmura, mobile, Big Data oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, ze zdecydowaną przewagą dwóch pierwszych.

W czasach koronakryzysu taki obrót spraw nie powinien budzić zdziwienia. Ma to związek z rozwojem telemedycyny, w którą wcześniej także intensywnie inwestowały firmy, ale która dotychczas była miłym dodatkiem do tradycyjnych usług, a teraz mocno zyskała na znaczeniu. Autorzy raportu Siemensa „Priority Investment. Top investment areas for digital transformation in healthcare” już w 2019 roku podkreślali istnienie olbrzymiego wyzwania inwestycyjnego dla telemedycyny, które w okresie 2019 – 2022 oszacowano dla Polski na 517 milionów dolarów [1]. Spodziewać się należy, że obecnie próg ten jest znacznie wyższy.

„Chmura pozwala gromadzić i przechowywać olbrzymie ilości danych pacjentów w sposób zgodny z wymogami prawnymi w zakresie ich bezpieczeństwa. Rozwiązania mobilne z kolei ułatwiają kontakt na linii pacjent-dostawca usług medycznych. Dzięki temu takie procesy, jak prowadzenie zapisów do specjalistów, udostępnianie dokumentacji medycznej i historii leczenia, w tym także wyników badań, czy wystawianie recept przebiegają zdecydowanie sprawniej niż dotychczas. Możliwości są bardzo duże, ograniczone jedynie poprzez regulacje prawne, a pacjenci – bardzo pozytywnie nastawieni do telemedycyny. Pokazują to zresztą badania prowadzone w latach wcześniejszych choćby przez Biostat. Zgodnie z nimi pacjenci, którzy mieli kontakt z rozwiązaniami telemedycznymi, zainteresowani są dalszym korzystaniem z nich [2]”

– komentuje Jakub Budziszewski, CEO EC2 S.A.

Nowi cyfrowi liderzy?

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że firmy medyczne w dalekim stopniu korzystały z rozwiązań cyfrowych także przed koronakryzysem. Jedynie niecałe 6% z nich przyznało, że nie sięgało po tego typu usługi.

Pandemia uświadomiła jednak środowisku medycznemu, że e-rozwiązania są nie tylko niezwykle korzystne, lecz także niezbędne w systemie ochrony zdrowia. Bez nich świadczenie dużej części usług nie byłoby dziś możliwe lub narażałoby wiele osób na ryzyko transmisji wirusa. Z kolei elektroniczna postać dokumentacji pozwala na efektywne realizowanie usług z zastosowaniem rozwiązań telemedycznych, ułatwia codzienną pracę placówek medycznych oraz, co najważniejsze, stawia pacjenta w centrum uwagi.

Wyzwania te dostrzega aż trzy czwarte (73%) firm medycznych, szczególnie w zakresie dostarczania wartości klientom końcowym i pacjentom. I to właśnie tam skierowana jest największa uwaga i największe budżety przeznaczone na cyfryzację. W drugiej kolejności wzrost ucyfrowienia odnotowano w obszarze organizacji pracy, co związane było w dużej mierze na przejście na model pracy zdalnej tam, gdzie było to możliwe.

W rezultacie niemal aż połowa (43%) przedstawicieli kadry zarządzającej polskich firm medycznych uważa, że wdrożone w ich organizacjach w ciągu minionego roku rozwiązania technologiczne były na tyle zaawansowane i przełomowe, że pod ich wpływem reprezentowane przez nich firmy zbliżyły się do objęcia roli cyfrowego lidera w ich sektorze lub umocniła ich firmę na tej pozycji.

Więcej informacji na temat wpływu pandemii COVID-19 znaleźć można w raporcie z badania przeprowadzonego przez EC2 i TECH MED HOUSE, który dostępny jest bezpłatnie w tym miejscu: kliknij.

[Pobierz materiał prasowy]

[Pobierz raport]

Dodatkowych informacji udziela:
Arkadiusz Lorenc
PR & Marketing Manager
E-mail: arkadiusz.lorenc@ec2.pl
Tel.: 0048 538 113 774

Źródła:

O EC2

EC2 jest spółką akcyjną notowaną na GPW w Warszawie, która zajmuje się doradztwem technologicznym i tworzeniem oprogramowania. Od 2013 roku kreujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży med-tech. Pracowaliśmy przy większości dużych, ogólnopolskich projektów w sektorze e-zdrowie, których właścicielem biznesowym były takie instytucje, jak Ministerstwo Zdrowia. Z systemów IT, które tworzyliśmy, korzysta w sumie około 22 mln użytkowników.

Naszą siłą jest doświadczony i zgrany zespół, złożony przede wszystkim z deweloperów .NET, analityków i testerów. Zarządzamy projektami w oparciu metodyki Agile.

Oferujemy naszym klientom tworzenie technologicznych rozwiązań problemów biznesowych end-to-end. Specjalizujemy się ponadto w konsultingu i przeprowadzaniu kompleksowych audytów projektów IT na każdym etapie ich realizacji. Oferujemy również wsparcie w zakresie skalowania zespołu IT naszych klientów w oparciu o body i team leasing.

Do EC2 S.A. należą spółki zależne, m.in. TECH MED HOUSE Sp. z o. o. (www.techmedhouse.com), która bazuje na wiedzy ekspertów EC2 i łączy najlepsze start-upy z sektora med-tech z inwestorami.

Więcej informacji: www.ec2.pl.

O TECH MED HOUSE

TECH MED HOUSE Sp. z o. o. jest akceleratorem start-upów z obszaru med-tech. Pomagamy start-upom uzyskać finansowanie na rozwój lub zwiększenie skali biznesu, a także wspieramy je w procesie komercjalizacji i poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Wstępną ocenę pomysłu biznesowego uzyskają wszystkie projekty zgłoszone do programu. Firmy, które pozytywnie przejdą pierwszy etap rekrutacji do programu akceleracyjnego, mogą liczyć na uzyskanie dalszego wsparcia w zakresie finansowania i rozwoju.

TECH MED HOUSE jest spółką zależną EC2 S.A., softwarehouse’u doświadczonego w dostarczaniu wielomilionowych projektów w obszarze e-zdrowia, i bazuje na zdobywanej latami wiedzy ekspertów firmy. Kompetencje EC2 obejmują zarówno obszar medycyny, technologii, jak i działania całego obszaru administracji sektora zdrowia.

Więcej informacji: www.techmedhouse.com