Body leasing – sprawdzony system realizowania projektów w firmach IT

body leasing

Realizacja nowego projektu IT i rekrutacja specjalistów to kosztowny i czasochłonny proces. Według raportu „Standish Group” tylko 29% projektów IT zostało doprowadzonych do samego końca. 52% projektów zakończyło się tylko częściowym sukcesem, a 19% projektów IT nie zostało w ogóle zrealizowanych. Jednym z najczęściej wymienianych przyczyn niepowodzenia projektów IT był przekroczony budżet. 

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez HAYS Poland w 2021 roku, ponad 50% firm zdecydowało się na tymczasową współpracę ze specjalistami lub innymi firmami.  54% firm przewiduje, że w kolejnych latach wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów angażowanych okresowo. 

Te dane pokazują, że firmy coraz rzadziej decydują się na zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, a częściej decydują się wykorzystać model polegający na body leasingu – który jest tańszy i bardziej elastyczny niż w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o tradycyjną umowę o pracę. 

Czym jest body leasing?  

Body leasing polega na okresowym zaangażowaniu specjalisty do realizowanego projektu. Najczęściej okres zaangażowania specjalisty do projektu trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Z body leasingu korzystają głównie firmy, które zamierzają nawiązać współpracę ze specjalistą z konkretnymi umiejętnościami (np. Scrum Mastera lub Front-end Developera ze znajomością Reacta).  

Tradycyjne poszukiwanie doświadczonego specjalisty IT bywa czasochłonne i kosztowne. Badanie przeprowadzone przez Society for Human Resource Management pokazuje, że średni koszt rekrutacji programisty wynosi ponad 4000 dolarów, a samo znalezienie kandydata zajmuje około 42 dni. Nie zawsze jednak specjalista, który zostanie zatrudniony spełni oczekiwania firmy. To również może generować dodatkowe koszty i czas potrzebny do znalezienia nowej osoby.  

Jeśli projekt ma wąskie ramy czasowe, to firmie często nie opłaca się zatrudniać pracownika na cały etat, bo istnieje ryzyko, że po zakończonym projekcie będzie niepotrzebny. Decydując się na body leasing, unikamy skomplikowanego, kosztownego i długiego procesu rekrutacyjnego. Zatrudniamy specjalistę tylko wtedy, kiedy jest nam potrzebny.  

Jakie są zalety body leasingu?  

Body leasing najczęściej jest wykorzystywany przez software house’y oraz firmy, które mają rozbudowane działy IT. W takich firmach często dochodzi do fluktuacji projektów, co sprawia, że często korzystają z outsourcingu. W firmie opierającej się na systemie body leasingu każdy specjalista może wybrać z jakim klientem i nad jakim projektem chce pracować.  

W niektórych firmach zatrudniających specjalistów na zasadach B2B dostępny jest budżet, który jest przeznaczony na projekty, ale już nie na etaty. W takim przypadku może dochodzić do tzw. hiring freeze, czyli zakazu zatrudniania kolejnego pracownika. Rozwiązaniem tego problemu będzie skorzystanie z body leasingu polegającego na zaangażowaniu specjalisty o określonych umiejętnościach do zrealizowania projektu. Dzięki takiej strategii zamiast wykorzystywania środków finansowych na nowy etat, firma przeznaczy pieniądze na realizację projektu.   

Proces rekrutacyjny wiążę się nie tylko z kosztami i czasem, jaki należy poświęcić na znalezienie odpowiedniego kandydata, ale jest również związany z ryzykiem. Jeżeli współpraca zakończy się niepowodzeniem, to firma ma możliwość zrezygnowania z usług pracownika bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji lub kosztów.  

Do kogo skierowany jest body leasing?  

System opierający się na body leasingu jest alternatywą dla firm korzystających z tradycyjnego modelu zatrudniania pracowników lub outsourcingu. Body leasing skierowany jest do firm, które posiadają już zespół specjalistów IT, jednak potrzebują zatrudnić kolejnego eksperta o wąskim zakresie umiejętności.   

Model ten może być wykorzystywany nie tylko w dużych korporacjach, ale również w mniejszych firmach, które chcą korzystać z usług doświadczonego specjalisty bez ryzyka związanego z zatrudnianiem pracownika na cały etat. 

Tradycyjna forma zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę wymaga prowadzenia dokumentacji, ubezpieczenia pracownika oraz generuje szereg kosztów, które mogą być dużym wydatkiem dla firmy. Body leasing pozwala uniknąć kosztów stałego zatrudnienia, dzięki czemu firma może zaoszczędzić pieniądze i przeznaczyć je na inne cele.  

Model body leasingowy koncentruje się na krótko i długoterminowym najmie specjalisty, dzięki czemu mamy pewność, że wykorzystamy pełny potencjał nowej osoby w naszej firmie. Kiedy projekt zostanie zrealizowany, to bez żadnych konsekwencji możemy zakończyć współpracę ze specjalistą lub wdrożyć go do nowego projektu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *