5 pytań, jakie musisz zadać swojemu dostawcy technologicznemu

Statystyki wskazują, że nawet 14% projektów IT ponosi całkowitą porażkę. Co więcej, 31% nie osiąga oczekiwanych celów, aż 43% przekracza założony początkowo budżet, a 49% kończy się ze znacznym opóźnieniem. Nie jest to optymistyczna perspektywa, jeśli planujesz przedsięwzięcie w tym sektorze. Twój projekt może zakończyć się sukcesem: kluczowym momentem jest decyzja, kogo wybierzesz na dostawcę technologii.

Dlaczego outsourcing zwiększa szansę na powodzenie?

Outsourcing IT od lat jest na fali wznoszącej. Do podstawowych zalet rozwiązania zalicza się brak potrzeby rekrutacji specjalistów i budowania zespołu deweloperskiego oraz poszerzania struktur firmowych.

Powołując się na raporty, z których pochodzą powyższe dane, niepowodzenia w projektach IT najczęściej związane są z nieumiejętnym zarządzaniem projektem oraz brakiem doświadczenia, co szczególnie ma miejsce w przypadku projektów robionych in-house przez firmy specjalizujące się w innych branżach.

Decydując się na współpracę z zewnętrznym dostawcą, zyskujesz zespół współpracujący w oparciu o przynoszące efekty zwinne metodyki, a dodatkowo partnera, dla którego praca z projektami IT jest codziennością. Stanie się tak tylko wtedy, jeśli dokonasz słusznego wyboru dostawcy IT.

Polska jest w czołówce krajów uznawanych za najlepsze lokalizacje usług outsourcingu IT – w Europie zajmuje 3. miejsce (za Czechami i Węgrami), a w perspektywie światowej – aż 5. miejsce, pokazują dane. Niezależnie od tego czy zdecydujesz się realizować swój projekt onshore (w kraju) czy nearshore (w pobliskich krajach europejskich), powinieneś wiedzieć, jakie pytania zadać, aby wyselekcjonować idealnego dla Ciebie dostawcę zespołu deweloperskiego.

1. Czy posiadacie w swoim portfolio projekt zrealizowany end-to-end?

Odpowiedź na to pytanie na wstępie pomoże Ci wykluczyć firmy, których doświadczenie jest zbyt małe i które do tej pory współpracowały z klientami jedynie w ograniczonym zakresie.

Poznanie dotychczas pełnionej w projektach roli przez dostawcę technologicznego ułatwia ocenę dojrzałości danego zespołu i umiejętność zaangażowania się w przedsięwzięcie.

Odpowiedź powinna być uzupełniona o informację, czy dany dostawca miał doświadczenie z projektami zbliżonymi do Twojego. W przypadku softwarehouse’u specjalizacja jest dobrym znakiem, ponieważ wskazuje na rzetelne dobieranie projektów i głęboką znajomość konkretnego zagadnienia czy branży.

Warto jednak mieć na uwadze, że nie wszyscy dostawcy technologiczni posiadają specyfikację branżową. Może być to przemyślana strategia rozwoju zespołu, który mając do czynienia z projektami z różnorodnych branż, pozostaje otwarty na problematykę biznesową klienta i nie zamyka się w schematach.

2. Jakie było największe wyzwanie projektowe, jakiego podjęliście się jako dostawca IT?

Najlepsi dostawcy technologiczni łączą w swoich działaniach odważne posunięcia z mądrością taktyczną, wypływającą z wieloletniego doświadczenia. Do Twojej indywidualnej oceny pozostaje, czy ważniejsze jest dla Ciebie brawurowe podejmowanie się projektów znacząco wykraczających w początkowej fazie poza kompetencje zespołu, czy wolisz bardziej zachowawczego partnera.

Odpowiedź na pytanie pozwoli Ci ocenić, na ile rekrutowana firma jest elastyczna w zakresie stosowanych metod pracy, jak reaguje na konieczność zwiększenia zasobów (zespołu, zakupu technologii, niezbędnych szkoleń, certyfikatów) i jakimi wartościami kieruje się jako marka.

3. Jaką metodykę stosujecie do zarządzania projektami oraz relacją z klientem?

Odpowiedź na to pytanie pozwoli wyciągnąć wnioski na temat tego, jak płynnie będzie przebiegać komunikacja między dostawcą usług IT a Tobą, a także na ile firma jest dojrzała w pracy nad projektami.

Na szczególną uwagę zasługują dostawcy, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za produkt na siebie, wykazują się postawą proaktywną i proponują np. powołanie Product Ownera po swojej stronie.

Pełna odpowiedź na to pytanie powinna zawierać również propozycje narzędzi stosowanych do kontrolowania jakości i efektywności pracy.

4. Jaka jest Wasza największa porażka i jak ją przezwyciężyliście?

Umiejętność przyznawania się do porażek cechuje największych. Porażki – mniejsze i większe – wpisane są w każdy projekt IT. W metodologiach zwinnych stosowanych do zarządzania projektami, najważniejszą wartością jest koncepcja “inspekcji i adaptacji”.

Innymi słowy, wprowadzanie zmian stanowi stały element projektu – mają one na celu zastępowanie tego, co nie działa i wyciąganie wniosków na bieżąco.

Zatem nie tyle istotne jest, czy porażka została poniesiona, tylko czy dostawca potrafił ją przekuć na sukces (np. w innym przedsięwzięciu) oraz w jaki sposób pomogło mu to w zrównoważonym rozwoju zespołu.

5. Czy i jak rozumiecie mój model biznesowy?

Ścisła współpraca między zespołem deweloperskim i zespołem biznesowym leży u podstaw metodyk zwinnych. Kiedy członkowie zespołu IT rozumieją wymagania Twoich klientów/użytkowników oraz szczegółową koncepcję produktu, ich efektywność wzrasta, a Ty zyskujesz w wykonawcy zaufanego partnera.

Brak pytań ze strony zespołu deweloperskiego dotyczących konkretnych zagadnień projektowych jest niepokojący i może skutkować dalszymi problemami w komunikacji oraz negatywnie oddziaływać na flow projektu.

Z tego względu powinieneś szukać dostawcy, który w swojej pracy łączy proaktywne podejście do projektu z głębokim zrozumieniem dla potrzeb biznesowych klienta.