3 główne wyzwania med-techu na najbliższe lata

Pandemia COVID-19 spowolniła wiele branż, ale w przypadku med-techu okazała się być motorem napędowym dla rozwoju. Wynika to głównie z zaangażowania sektora medycznego w walkę z koronawirusem.

Realna, pilna potrzeba rynkowa wymusiła powstanie nowych rozwiązań technologicznych, w tym przede wszystkim projektów telemedycznych.  

W miarę rozwoju pandemii pojawiają się nowe potrzeby, a możliwości ewoluują. Jakie wyzwania czekają med-tech w najbliższych latach? 

Rozwój telemedycyny 

Telemedycyna staje się kluczowym elementem w diagnozowaniu i leczeniu chorób. Wybuch pandemii znacznie ograniczył dostęp pacjentów do stacjonarnych usług medycznych. Pomocne okazały się rozwiązania pozwalające świadczyć je w sposób zdalny – o ile jest to tylko możliwe. Zdalne konsultacje z lekarzem usprawniły i przyspieszyły proces diagnozowania oraz prowadzenia profilaktyki leczenia, jednocześnie zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa.  

Co więcej, rozwiązanie to spotkało się powszechnie z dobrym przyjęciem ze strony pacjentów. Ankieta konsumencka McKinsey związana z COVID-19 wykazała, że aż 76 proc. osób w przyszłości z dużym lub średnim prawdopodobieństwem zamierza korzystać z telezdrowia [1].  

Społeczeństwo oraz rynek oczekują dalszego rozwoju w tym obszarze, skuteczniejszych i sprawniejszych rozwiązań, które zaspokoją ich potrzeby oraz usprawnią system zdrowia.  

Według przedstawicieli kadry zarządzającej w sektorze medycznym świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie zdrowiem z roku na rok będzie wyglądać zupełnie inaczej.

Połowa z nich stwierdziła, że co najmniej 25 proc. usług w zakresie opieki ambulatoryjnej, profilaktycznej, długoterminowej przejdzie do świadczenia wirtualnego do 2040 roku.

Ponadto, aż 74 proc. ankietowanych uważa, że nakłady inwestycyjne w obszarze telemedycyny do 2030 roku będą ponad 25% wyższe niż dotychczas [2]. 

Dowodem na to są choćby wszystkie nowo pojawiające się rozwiązania – jak przykładowo usługi wirtualne w każdym aspekcie opieki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych 

Rewolucja w dziedzinie nowoczesnych technologii umożliwiła wielu firmom przetwarzanie danych w chmurze. Oprócz wielu korzyści, które zapewnia to rozwiązanie, generuje również wyzwanie dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa tych danych oraz ochrony prywatności pacjentów. 

Trzeba przy tym podkreślić, że dane medyczne są szczególnie wrażliwe i wymagają najwyższych standardów ochrony. 

Zgodnie z raportem Barometr Bezpieczeństwa w 2020 roku aż 64% organizacji odnotowało przynajmniej jeden incydent związany z wyciekiem lub nieprawidłowym zabezpieczeniem danych. 

51% badanych podkreśliło, że już przejście na pracę zdalną stanowiło wyzwanie w kontekście bezpieczeństwa ze względu na wzrost podatności wystąpienia cyberataków. Na liście najbardziej ryzykownych znalazły się wycieki danych za pośrednictwem złośliwego oprogramowania, phishingu (wyłudzania danych uwierzytelniających) oraz wycieków danych związanych z kradzieżą, gubieniem urządzeń [3]. 

Kolejne innowacje cyfrowe będą generować z pewnością jeszcze większe potrzeby prewencji cyberataków, a budowanie poziomu zabezpieczeń – szkolenia pracowników. 

Zawieranie partnerstw technologicznych w celu poszukiwania nowych możliwości 

Ciągły rozwój firm z branży med-tech w zakresie specjalizacji w wybranych obszarach działalności wymusza realizację strategii rozwoju uwzględniających fuzje i przejęcia. 

Nieodłącznym elementem stają się także partnerstwa technologiczne umożliwiające zdominowanie rynku.  

Ostatnie lata dla branży med-tech to przede wszystkim szybki rozwój i ciągła ewolucja wynikająca ze spadku produkcji urządzeń medycznych. W związku z tym sektor ulega coraz szybszej konsolidacji.  

Prawie połowa CEO (45,8 procent) uważa, że aby napędzać rozwój swoich organizacji, w ciągu najbliższych trzech lat będą musieli polegać na partnerstwach biznesowych [4]. 

Mimo że fuzje i przejęcia generują nieporozumienia i z pewnością wymagają sprawnej komunikacji w celu zarządzania innowacjami czy jakością dostarczanych rozwiązań, strategiczne partnerstwa z producentami zaawansowanych technologii zwiększają umiejętności i możliwości firmy, co bezpośrednio przekłada się na jej sukces.  

Źródła:

  • [1] McKinsey COVID-19 Consumer Survey, May 20, 2020 
  • [2] Deloitte Center for Health Solutions, The future of virtual health. Executives see industrywide investments on the horizon, June 2020  
  • [3] KPMG, Raport: Barometr cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm, marzec 2021 
  • [4] Siemens, Overcoming the top six medtech challenges, 2019